Informatie de interes public2019-10-18T12:25:14+00:00

Descriere proiect pagină web

SC WHITE KISS SRL anunță încheierea proiectului

Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA WHITE KISS SRL PRIN ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE”
Codul SMIS: 113247
Beneficiar: SC WHITE KISS SRL

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia)

Scopul proiectului: extinderea serviciilor prestate și creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic și gestionarea în mod eficient a resurselor, prin achiziția de echipamente de înaltă performanță utilizate în activitatea de asistență stomatologică și prin creșterea forței de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Achiziţia de echipamente stomatologice, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate, certificare sistem de management;
– Angajarea unei persoane ce va face parte dintr-o categorie defavorizata.

Rezultatele proiectului: achiziţia de echipamente stomatologice, achiziţia de servicii de consultanţă şi informare şi publicitate, certificarea unui sistem de management, precum şi crearea unui loc de muncă.

Impact la nivel local/regional: crearea oportunităţilor de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; dezvoltarea serviciilor stomatologice oferite; asigurarea unor servicii prompte către pacienți, evitarea întârzierilor în acordarea asistenței stomatologice adaptate în funcție de cazul fiecărui pacient – toate fiind posibile prin utilizarea unor echipamente performante, precum cele pe care le-am achiziţionat.

Data începerii proiectului: 15.05.2018

Perioada de implementare a proiectului: 38 de luni, respectiv între data 01.02.2017 şi data 31.03.2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.790.302,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 1.089.603,75 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 926.163,18 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 163.440,57 lei).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Descriere proiect pagină web

SC WHITE KISS SRL anunță demararea proiectului:

Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA WHITE KISS SRL PRIN ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE”

Codul SMIS: 113247

Beneficiar: SC WHITE KISS SRL

Proiect finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

Autoritatea de Management POR (AM POR): Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice

Organism intermediar POR (OI POR): Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia)

Scopul proiectului: Extinderea serviciilor prestate și creșterea competitivității economice a firmei prin asimilarea progresului tehnologic și gestionarea în mod eficient a resurselor, prin achiziția de echipamente de înaltă performanță utilizate în activitatea de asistență stomatologică și prin creșterea forței de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Achiziţia de echipamente stomatologice, servicii de consultanţă şi informare şi publicitate;
Certificare sistem de management al calității SR EN ISO 9001:2015;
Angajarea unei persoane dintr-o categorie defavorizată.

Rezultatele proiectului: achiziţia de echipamente stomatologice, achiziţia de servicii de consultanţă şi informare şi publicitate, certificarea unui sistem de management, precum şi crearea unui loc de muncă.

Data începerii proiectului: 15.05.2018

Perioada de implementare a proiectului: 38 de luni, respectiv între data 01.02.2017 şi data 31.03.2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.482.092,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.089.820,92 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 926.347,78 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 163.473,14 lei).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei